Zmena termínu stretnutia
Pravidelné stretnutie Al-Anon v Bratislave na Cukrovej ulici č.4 v budove Cirkvi Bratskej sa dňa 19. apríla 2019 (Veľký piatok) NEUSKUTOČNÍ .
Ďalšie stretnutie Al-Anon bude dňa 26.apríla 2019 v stredu o 17,00 hod.