P O Z V Á N K A

na stretnutie s verejnosťou

Rodinné skupiny Al-Anon – skupiny pre rodinných príslušníkov a priateľov alkoholikov

vás srdečne pozývajú na informatívne stretnutie pre verejnosť.

Stretnutie sa uskutoční na adrese Bratislava, Veterná 1629/1, Dom Quo Vadis,

dňa 21.júna 2022 v utorok od 18,00 do 19,30 hod.

Stretnutie je určené pre širokú verejnosť- pre tých, ktorých životy sú ovplyvnené pitím blízkej osoby alebo priateľa. Obsahom stretnutia budúť základné informácie o Rodinných skupinách Al-Anon /čo je Al-Anon, pre koho je, ako nám pomáha pri uzdravovaní, miesta našich stretnutí.../.

Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na stretnutie s Vami.


pozvanka